Tôn Kính Ngày Vía Của Đức Phật A Di Đà

Tôn Kính Ngày Vía Của Đức Phật A Di Đà

17.11 âm lịch là ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Phật tử chúng con cùng tất cả những ai hữu duyên cùng nhất tâm quy hướng về Ngài, cùng làm các việc thiện, tránh xa các điều ác, cầu vãng sanh lên cõi nước của Ngài như người du tử xa nhà khắc khoải thương về cố quốc, nơi người cha hiền ngày đêm mong ngóng con thơ.

DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN

(Kính dâng Đức Phật A Di Đà

Cùng Quán Âm, Thế Chí hội Liên Trì!)

Lạc bước chiều đông ánh tà dương

Di Đà: Quang, Thọ nhiếp mười phương

Ngày ấy... Con đi ...hoa rơi rụng

Tiễn chân cát bụi đóa Vô thường.

Lặng lẽ con đi giữa hồng trần

Nhớ sao là nhớ tiếng Phật ân

Quan Âm, Thế Chí, Liên Trì chúng

Ai người còn nhớ đến con không?

Ở tạm thế gian mấy xuân rồi

Đông về, hạ đến, thu lên ngôi

Bốn mùa khắc khoải về cố quốc

Gạt lệ từng đêm chỉ mình thôi.

Chúng sanh mê muội giấc mơ dài

Phật ơi! Con nguyện điệu liên đài

Bao giờ sanh chúng không còn khổ

Con mới Niết Bàn, quyết không phai !

Nhưng mà nghiệp lực quá trời cao

Luân hồi bất tận sóng ba đào

Mê tâm, tình chấp say vọng tưởng

Bao lần con cũng khiếp lao đao !

Nghĩ đến duỗi tay Đức Phật chờ

Thương đàn con nhỏ quá ngây thơ

Tay không co lại vì Bi thể

Bổn nguyện vô biên vô bến bờ.

Mà con hổ thẹn với tâm mình

Quán Âm, Thế Chí phóng oai linh

Giúp con vượt bến mê điệu chúng

Đồng tâm tự tại ngộ Vô Sinh !

__ Lương Sơn Long Viễn__

 

Đang xem: Tôn Kính Ngày Vía Của Đức Phật A Di Đà

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên