Thơ: Đại Bồ Đề Tâm

Thơ: Đại Bồ Đề Tâm

Đại Bồ Đề Tâm

(Hùng Chí Đại Trượng Phu)

Chấn thế hùng tâm chí nam nhi

Hoành xuất tam giới, phá tam kỳ

Thệ không thối chuyển Bồ Đề nguyện

Ân Phật báo đền, quyết có khi.

 

Ma thiên diệt thế nhấn phàm gian

Ngũ trược sinh linh khổ ai màng?

Mạt thế, thế thời sao mạt thế?

Vô văn mặt kệ, nó chẳng màng!

 

Khí tượng tung trời giáng oai long

Há miệng cuồng phong nuốt vào lòng

Bốn bể vẫy vùng tan khí hải

Bước chân dặm nát cõi tây đông.

 

Sấm chớp tung trời quyết lật ngang

Đảo ngược càn khôn cứu thế gian

Bi tâm hòa thể song linh chiếu

Huyết cạn, thân tan, sá – chẳng màn!

 

Ma ý rừng thiêng cuốn mọi người

Ta thề sống chết với các ngươi

Kiếm trí phá tan rừng ma ý

Đại nguyện hóa thân tế độ đời!

 

Nhân sinh hề!

Tây Phương tiếp độ về!

Luân hồi hề!

Biến tri niệm quay về!

 

Khuấy đảo trùng dương cuộc hóa sanh

Hóa sanh, sanh hóa bến phong trần

Phong trần, đại mộng phi lai thể

Lai thể vô sanh với chân thân.

 

Chân thân vô khứ diệc vô lai

Vô lai! Người hỏi: “Ta là ai?”

Là ai? Ai biết? Nào ai biết?

Ai biết? Ta đi trong đêm dài!

 

Đêm dài vô thỉ đến vô chung

Vô chung tâm thể hóa không trung

Không trung lệ cháy ôi, tình cháy!

Tình cháy thiên thu kiếp tương phùng!

(Núi Đà Lạt 27/05/2022)

Lương Sơn Long Viễn

 

_____________________________________________

HỆ THỐNG THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG

Chi nhánh 1: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM/ Hotline: 0903.268.036

Chi nhánh 2: 129 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt/ Hotline: 0914.951.542

Fanpage: https://www.facebook.com/phaptang.thuongphamphatgiao

Website: https://phaptang.com

 

Đang xem: Thơ: Đại Bồ Đề Tâm

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên