Chính sách đổi trả hàng

1) Đổi hàng:

a) Điều kiện đổi sản phẩm:

- Để đổi hàng, sản phẩm phải còn hóa đơn, không hư hỏng.

- Các sản phẩm được mua trong chương trình giảm giá sẽ không được đổi trả.

- Quý khách vui lòng đến cửa hàng để đổi hoặc gửi sản phẩm về của hàng và thanh toán phí vận chuyển.

b) Thời gian: 

- Đổi hàng: Sản phẩm đã mua được đổi vòng 5 ngày sau khi các bên đồng ý với các thương lượng.

c) Phương thức: 

- Khách hàng vui lòng liên hệ và gửi sản phẩm theo thông tin sau:

HỘ KINH DOANH THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG 

 • Địa chỉ: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM
 • Số điện thoại: 0903 268 036
 • Email: tppg.phaptang@gmail.com
 

2) Trả hàng:

a) Điều kiện trả sản phẩm:

- Để trả hàng, sản phẩm phải còn hóa đơn, không hư hỏng.

- Quý khách vui lòng đến cửa hàng để trả hoặc gửi sản phẩm về của hàng và thanh toán phí vận chuyển.

Ngoài những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng không nhận trả hàng trong mọi trường hợp khác. Quý khách sẽ nhận lại tiền thông qua hình thức mà quý khách đã thanh toán.

b) Thời gian: 

- Trả hàng: Sản phẩm đã mua được đổi vòng 5 ngày sau khi các bên đồng ý với các thương lượng.

c) Phương thức: 

- Khách hàng vui lòng liên hệ và gửi trả sản phẩm theo thông tin sau:

HỘ KINH DOANH THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG 

 • Địa chỉ: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM
 • Số điện thoại: 0903 268 036
 • Email: tppg.phaptang@gmail.com
d) Phương thức hoàn tiền:

- Hoàn tiền mặt: Khách hàng vui lòng liên hệ và nhận hoàn tiền mặt tại:

HỘ KINH DOANH THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG 

 • Địa chỉ: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM
 • Số điện thoại: 0903 268 036
 • Email: tppg.phaptang@gmail.com
- Hoàn tiền qua tài khoản: Khách hàng vui lòng liên hệ thông tin sau và cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng để chúng tôi tiến hành chuyển khoản hoàn tiền.
 • Số điện thoại: 0903 268 036
 • Email: tppg.phaptang@gmail.com