Tin tức

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

"Địa ngục vị khôngThệ bất thành PhậtChúng sanh độ tậnPhương chứng Bồ Đề"--- Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện ---Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị...

Ý Nghĩa Cầu Nguyện Trong Đạo Phật

Ý Nghĩa Cầu Nguyện Trong Đạo Phật

Người Phật tử hiểu rằng, không ai có thể ban cho mình toại nguyện những ước muốn, ngoại trừ những ước muốn đó là kết quả của những nhân duyên mà mình từng tạo ra...

Ba Hạng Người Thờ Phật

Ba Hạng Người Thờ Phật

Theo Thích Tánh Tuệ: "Trình độ nhận thức về Đức Phật như thế nào thì thờ Phật theo cách ấy. Theo tôi, biết thờ Phật là tốt rồi! Miễn có trăng, trăng khuyết rồi có...

Thơ: Đại Bồ Đề Tâm

Thơ: Đại Bồ Đề Tâm

Đại Bồ Đề Tâm(Hùng Chí Đại Trượng Phu)Chấn thế hùng tâm chí nam nhiHoành xuất tam giới, phá tam kỳThệ không thối chuyển Bồ Đề nguyệnÂn Phật báo đền, quyết có khi. Ma thiên diệt thế...

Hãy tu tâm bồ đề nghen con!

Hãy tu tâm bồ đề nghen con!

Một lần, Sư Phụ chỉ dạy đệ tử chúng tôi về tu Bồ Đề Tâm như sau:– “Dòng suối này chảy về đâu con?”Đệ tử đi bên cạnh đáp:– “Dạ, bạch Sư Phụ chảy về biển...

Ý Nghĩa Của Tranh Mandala

Ý Nghĩa Của Tranh Mandala

Theo Phật giáo, Mandala được tạo ra nhằm mục đích truyền tải năng lượng tích cực đến môi trường và cho những người chiêm ngưỡng chúng.1. MANDALA là gì?Mandala được coi là một pháp khí...