BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐẾN ĐỨC LIÊN HOA SANH

Bảy lời cầu nguyện được chính các Dakini viết để cầu thỉnh sự xuất hiện của Đức Liên Hoa Sanh. Nếu trì tụng bài cầu nguyện linh thiêng này bằng tâm chí thành chí kính thì chúng ta có thể kết nối với tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. 

HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM

HUNG, trong vùng Tây Bắc xứ Orgyen

PEMA GESAR DONG PO LA

Sanh giữa nơi tâm đoá hoa sen

JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE

Chánh quả vô thượng ngài thành tựu

PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG

Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sanh

KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR

Vây quanh quyến thuộc Không Hành Nữ

KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI

Theo gót chân ngài con tu tập

JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL

Nguyện xin ngài đến ban gia trì.

GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do chư Dakini viết để tán tụng và triệu thỉnh Đức Liên Hoa Sanh. Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho vị hiệu trưởng đại học Nalanda ở Ấn Độ. Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biện với một nhóm ngoại đạo rất mạnh. Vì nhóm này học thức uyên bác và rất giỏi tranh biện nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng vẫn liên tục thất bại.

Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, chư Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với chư Dakini đã thỉnh cầu rằng: “Nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật Pháp sẽ bị hủy diệt, tất cả tự viện, chùa chiền… sẽ bị phá hủy. Chúng con phải làm gì đây?”

Tôn tượng Đức Liên Hoa Sanh được làm thủ công tại Nepal do Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng phát hành.

Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa sanh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử.

Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của đại học Nalanda đã dậy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng “Bảy Lời Cầu Nguyện” với tâm chí thành tha thiết. Khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào tự viện, Thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, Ngài cưỡi trên những tia nắng mặt trời và giúp chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật Pháp bị hủy diệt bởi ngoại đạo.

Thangka Đức Liên Hoa Sanh cúng dường lên một vị Đạo Sư tôn kính.

Bảy Lời Cầu Nguyện” đã được tất cả những hành giả có tâm chí thành đối với Thượng sư thực hành. Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sanh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!

HỆ THỐNG THƯỢNG PHẨM PHẬT GIÁO PHÁP TẠNG

Chi nhánh 1: 764 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM/ Hotline: 0903.268.036

Chi nhánh 2: 129 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt/ Hotline: 0914.951.542

Fanpage: https://www.facebook.com/phaptang.thuongphamphatgiao

Website: phaptang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903.268.036