Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

THI KỆ: ĐỆ TỬ NHƯ LAI

Hue Phap 15/01/2024

Ba cõi không an như nhà lửa

Lục thú xoay vần khổ tiếp nhau

Ngũ uẩn dường như mộng

Sáu căn chẳng bền chi

Một lòng quyết phá lưới ngu si

Dắt dìu sanh chúng qua bờ mộng

Thệ tinh tấn

Phát Bồ Đề

Độ thoát hết thảy chúng chúng si mê

Viên thành đại quả ngôi Chánh Giác.

Thân là huyễn

Cảnh là huyễn

Nghiệp dữ gây cũng huyễn mà thôi

Thân - tâm - tánh ấy ngộ rồi?

Ta cùng với Phật: Ôi, thôi khác gì?

Thản nhiên trời đất mà đi

Tiêu dao tự tại không gì vướng chân.

Nguyện xin đại chúng một lòng

Truyền đăng tục diệm soi đường chúng sanh!

Ta đi...

Lệ điểm...

Tàn canh...

Lệ rơi...

Hòa máu...

Lệ thành ...

Bi tâm...

Thương thay kiếp sống hồng trần

Ngược xuôi trong biển luân hồi ngàn năm

Bát phong thổi sóng lậu dâng

Bao giờ thoát khỏi Căn, Trần, Mộng đây?

Suy tư...

Ta đếm...

Từng ngày...

Lệ tuôn...

Tóc trắng...

Hao gầy...

Xác thân...

Suy tư... Cõi nhớ... Phật ân...!

Tương tư... lệ cháy... Ta-bà... bóng đêm!

Hỡi chúng sanh

Mau tỉnh giác

Đừng để vọng tình đi lầm lạc

Như sấm sét

Quyết định liền

Đi lên? Hay khổ não triền miên?

Thân vô thường

Cảnh vô thường

Không cho người chần chừ do dự:

Quỷ vô thường!

Sứ Diêm Vương!

Kia, Pháp trường!

Không cho ai thoát khỏi

Này, Địa ngục!

Kìa, Ngạ quỷ!

Đây, Súc sanh!

Ăn năn thôi, đã muộn!

Nhân với Quả công bằng

Cho nên phải:

Phất cờ tâm

Vượt biển ái

Phá luân hồi

Chấn ma quân

Ngay giờ quyết dứt liền ngay dứt

Chần chừ do dự lúc nào xong?

Mau mau! 

Nếu là kẻ Trượng phu

Hãy mở mắt thật to, nhìn thẳng vào lòng:

Pháp giới dậy tâm

Cung ma khởi diệt

Trời đất kiên quyết

Đã đến lúc:

Thệ chứng Bồ Đề

Vượt thoát bến mê

Phá tan lưới ái

Đạp bằng khổ hải

Dứt hẳn vô minh

Bước lên Diệu Giác

Không còn lầm lạc

Bạt tế chúng sanh

Chuyển vận diệu âm

Phá nghi tứ chúng

Chánh pháp trùng tụng

Kiến lập đạo tràng

Hàng phục chúng ma

Thiệu long Thánh chủng

Ta thật chính là

Đệ tử Như Lai!

------------------------------------

         Nha Trang 16/11/2020         

 ೋ•-Lương Sơn Long Viễn- ೋ•

Bạn đang xem: THI KỆ: ĐỆ TỬ NHƯ LAI
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat