Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

ĐÀN HỘ MA PHÁP VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KHÓ NGHĨ BÀN

MGroup 28/01/2024

Đàn Hộ Ma được xem là một đại pháp môn giúp Hành giả nhanh đạt được thành tựu, tăng gia phúc phần và tăng trưởng trí tuệ.

1. Đàn Hộ Ma là gì?

Đàn Hộ Ma (Homa) có nghĩa là đem vật cúng ném vào trong lửa để cúng dường. Trong quyển 21 của Đại Nhật Kinh Sớ dạy rằng: “Hộ Ma là dùng lửa Trí Tuệ để thiêu đốt củi phiền não khiến cho cùng tận không dư sót”. Đây là một đại pháp môn giúp Hành giả nhanh đạt được thành tựu, tăng gia phúc phần và tăng trưởng trí tuệ.

Có nhiều loại pháp Hộ Ma, phổ biến nhất là bốn loại dưới đây:

Tức tai Pháp: là tiêu trừ tai nạn, nhóm bệnh tật, việc ác.

Tăng ích Pháp: là tăng trưởng phước đức, sống lâu, trí tuệ.

Kính ái Pháp: là được chư Phật, chư Bồ Tát bảo hộ giúp đỡ, mọi người kính trọng.

Giáng phục Pháp: là giáng phục phiền não, oán thù.

“Hỏa cúng khả dĩ biến hóa vận mệnh, biến hóa tất cả sự nghiệp, nguyên nhân định lực của chính mình được cộng thêm sự gia trì, trợ lực của Chư Thiên.” (Lời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với các đệ tử)

Khi chúng ta tu Hộ Ma, mỗi cá nhân “Thiên” của Chư Thiên đều đến giúp đỡ hỏa cúng, 12 Thiên, 28 Thiên, 33 Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Phạm Thiên, vân vân, đều có khả năng xuống hộ trì, giúp đỡ. Do đó, Hộ Ma là “Trợ lực của Chư Thiên cộng thêm định lực của Hành giả”, tiến hành hiện tượng cảm ứng của “Thiên, Nhân hợp nhất”, có khả năng sản sinh sự thành tựu về pháp lực rất to lớn.

2. Ý nghĩa của Lửa Hộ Ma

Lửa Hộ Ma cũng có ý nghĩa vô cùng thù thắng:

• Lửa Hộ Ma đại biểu cho niệm lực. Bởi vì tưởng niệm của người với hình trạng của lửa rất tương tự nhau. Đây là một bí mật to lớn!

• Lửa Hộ Ma đại biểu cho quang minh - tức là ánh sáng giác ngộ, có khả năng phá trừ tất cả ám muội, vô minh.

• Lửa Hộ Ma đại biểu cho thanh tịnh, thiêu đốt hết tất cả phiền não và chướng ngại.

• Lửa Hộ Ma đại biểu cho trí tuệ trí rộng lớn.

• Lửa Hộ Ma tượng trưng tế lễ Trời, là sự cúng dường rất thù thắng khó nghĩ bàn.

• Lửa Hộ Ma đại biểu cho Niết Bàn.

3. Phẩm Phật cúng dường nào thù thắng nhất tại lễ Đàn Hộ Ma?

Phẩm Phật cúng dường thù thắng nhất tại lễ Đàn Hộ Ma đó là những viên Dzi.

Vậy vì sao nên cúng dường Dzi cho Hộ Ma Hỏa Đàn? Dzi, được mệnh danh là "Kim cương Tây Tạng" có năng lượng vô cùng mạnh mẽ, như ánh sáng mặt trời rực rỡ soi thấu nhân gian. Người Tây Tạng tin rằng chỉ có những ai có đủ thiện căn và phước báu mới có thể sở hữu những viên đá Dzi này. Giá trị về tâm linh lẫn vật chất của Dzi còn được nhân gấp hàng tỉ lần khi được dâng cúng trong Đàn Hộ Ma. Có những viên Dzi bể sau hỏa đàn, đó là sự thể hiện rằng viên Dzi này đã gánh hết những chướng ngại, bạt trừ mọi khó khăn của người cúng thay vào đó là sự thuận lợi hơn trong cuộc sống như tài bảo, các mối quan hệ,... và các chướng ngại của Thân và Tâm trong việc thực hành Pháp cũng sẽ được xua tan sau lễ hỏa tịnh.

Nếu Dzi tham gia đàn Hộ Ma còn nguyên vẹn thì Hành giả ngoài việc bạt trừ mọi chướng ngại còn có thể sở hữu lại viên Dzi hỏa công có giá trị về vật chất lẫn tâm linh không thể nghĩ bàn. Dzi hỏa công thường có giá trị vật chất cả tỷ đồng mà không phải ai cũng có thể thỉnh được. Nó là sự tôi luyện qua lửa trong Khóa lễ nhưng vẫn còn tồn tại nguyên vẹn - là một điều thù thắng cho Hành giả sở hữu nó.

Công đức của lửa Hộ Ma rất lớn, do vậy, khi tham dự và đặc biệt cúng dường các cúng phẩm vào lửa, Hành giả có thể được quang minh, thanh tịnh, tiêu trừ vô minh chướng ngại, tiêu trừ nghiệp chướng phiền não, tăng thêm phúc báo, tăng trưởng trí tuệ, niệm lực và pháp lực của chính mình.

Nhóm Hành giả của Hệ thống Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng đã tổ chức một đàn lễ Hộ Ma Đại Pháp tại Việt Nam. Đây là nhân duyên thù thắng chúng tôi muốn chia sẻ đến khách thương có thể tham gia hoặc cúng dường phẩm vật để bạt trừ các chướng ngại, thành tựu mọi sở cầu, sở nguyện của chính mình.

Bạn đang xem: ĐÀN HỘ MA PHÁP VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KHÓ NGHĨ BÀN
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat