Click chuột lên hình để phóng to

THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM
Pháp Tạng

THANGKA BỒ TÁT VĂN THÙ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA, DÁT BẠC KT 95X125CM

STK0063

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI LÀ AI?

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn được gọi là Diệu Ðức Bồ Tát hoặc Diệu Kiết Tường Bồ Tát. Vì sao gọi là "Diệu Ðức"? Bởi vì khi Ngài ra đời thì có mười điềm lành xảy ra:

  • 1. Ánh sáng đầy nhà;
  • 2.Cam lồ đầy nhà;
  • 3.Dưới đất vọt lên bảy thứ quý báu;
  • 4. chư thần mở các kho tàng ẩn giấu;
  • 5. Gà sanh ra phượng hoàng;
  • 6. Heo sanh ra rồng;
  • 8. Ngựa sanh ra kỳ lân;
  • 8. Trâu sanh ra bạch trạch;
  • 9. Kho thóc biến thành vàng. (Tất cả lúa thóc, ngũ cốc chứa trong kho đều biến thành vàng.)
  • 10. Voi sáu ngà xuất hiện. (Voi xưa nay chỉ có hai ngà, nhưng con voi này lại có đến sáu ngà.)

🌟 Do mười hiện tượng kỳ diệu không thể nghĩ bàn này, nên Ngài có tên là Diệu Ðức. Lại nữa, bởi vì đó cũng toàn là những điềm lành, đem lại sự may mắn cát tường, cho nên Ngài còn có tên là Diệu Cát tường.

🌟 Thật ra, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không còn là Bồ Tát nữa; thế thì Ngài là gì? Là một đức Phật! Trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ, thế thì trong đời hiện tại này Ngài đã thành Phật chưa? Hiện tại, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã thành Phật, danh hiệu là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật và quốc độ là Hoan Hỷ Thế Giới ở phương Bắc. Tuy đã thành Phật, Ngài vẫn quay thuyền từ bi trở lại cõi Ta Bà, "giấu lớn hiện nhỏ," thị hiện làm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.

🌟 Theo Kinh Pháp Hoa (phẩm thứ nhất), thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là "sư tổ" của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao? Thuở truớc, khi chưa xuất gia, Ðức Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh có tám người con trai và cả tám người này đều tu hành thành Phật. Người thành Phật sau rốt có danh hiệu là Phật Nhiên Ðăng, và thầy của Ðức Phật Nhiên Ðăng này là Pháp Sư Diệu Quang. Pháp sư Diệu Quang là ai? Chính là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi! Còn Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vốn là học trò của Ðức Phật Nhiên Ðăng và được Ðức Phật Nhiên Ðăng thọ ký làm Phật trong đời này.

🌟 Do đó, nếu luận về thứ bậc thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuộc vai trên-là "sư tổ" của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng, trong đời này thì Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, còn Bồ Tát Văn Thù thì lại làm đệ tử của Ngài.

Quý vị xem, cảnh giới của Bồ Tát quả thật là không có hình tướng, chẳng phân lớn nhỏ, chẳng hiềm cao thấp-hoàn toàn không có sự phân biệt.

NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT MAHATAT!

Kinh Địa Tạng Thiển Thích.

Tuyên Hóa Thượng nhân giảng.

🌟 THANGKA CỔ TRÊN 50 NĂM ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ CỦA TU VIỆN GOMPA

* Kích thước: 95x125cm

* Vẽ trên nền vải Canvas thủ công của Nepal

* Khung gỗ có kính

Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng dành nhiều tâm huyết trong việc chọn và thỉnh tượng Phật tại các nơi như Nepal, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam… với nguyện mong có thể đem đến những tướng giải thoát của chư Phật hiện hữu khắp muôn nơi. Toàn bộ 100% lợi nhuận Cửa hàng dành để hộ trì Tam Bảo, hoằng dương Chánh pháp.

Pháp Tạng - Thượng Phẩm Phật Giáo - Trao yêu thương, khơi nguồn hạnh phúc

☸️ Trú xứ HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Q.11 - Hotline: 0903.268.036

☸️ Trú xứ Đà Lạt: 129 Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt - Hotline: 0914.9515.42

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat