Click chuột lên hình để phóng to

THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm
Pháp Tạng

THANGKA NỀN XANH DƯƠNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KT 68X62cm

STK0024

ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LÀ AI?

🕉️ Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô lượng đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy, chướng ngại và giúp họ trừ diệt tam độc tham - sân - si, cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác.

🕉️ Dược nghĩa là thuốc, Sư là thầy: Vị Phật này là một thầy thuốc lớn, có thể trị tất cả mọi bệnh tật của chúng sanh.

Lưu Ly là một chất trong suốt, ở trong có thể nhìn thấu ra bên ngoài, ở ngoài có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu Ly là tên của quốc độ của Đức Dược Sư, gọi là thế giới Lưu Ly và Ngài là vị giáo chủ.

Thân thể của Ngài cũng là chất Lưu Ly, nội ngoại đều sáng trong, tinh khiết. Quang là ánh sáng, thân thể của Đức Dược Sư Như Lai không những trong suốt mà còn tỏa sáng, là một đại quang minh tạng.

Tiểu sử cuộc đời của Ngài

🕉️ Tên của đầy đủ của đức Dược Sư là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, được phiên âm từ tiếng Phạn là Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah. Tiểu sử của Ngài được ghi trong Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức có ghi lại rằng khi tu hành, Ngài phát nguyện 12 lời nguyện để giúp chúng sanh trừ hết bệnh tật đau khổ, giúp họ giải thoát.

🕉️ Khi thành Phật, Dược Sư Như Lai trụ ở Tịnh Lưu Ly cùng các vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nơi cách thế giới Ta Bà 10 hằng hà sa Phật độ về hướng đông. Trên thân của Ngài có ánh sáng như lưu ly bởi vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh, muốn trị hết phiền não và đau khổ xuất phát từ hận thù, sân si tham lam của chúng sanh.

🕉️ Kinh điển Phật giáo có ghi lại, đức Phật Dược Sư có bảy tôn tướng với ứng thân và đại nguyện khác nhau: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai, Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai.

🌟 Tranh Thangka Đức Phật Dược Sư nền xanh dương

* Kích thước: 68 x 62cm

* Vẽ trên nền vải Canvas thủ công của Nepal

* Khung gỗ có kính

Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng dành nhiều tâm huyết trong việc chọn và thỉnh tượng Phật tại các nơi như Nepal, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam… với nguyện mong có thể đem đến những tướng giải thoát của chư Phật hiện hữu khắp muôn nơi. Toàn bộ 100% lợi nhuận Cửa hàng dành để hộ trì Tam Bảo, hoằng dương Chánh pháp.

Pháp Tạng - Thượng Phẩm Phật Giáo - Trao yêu thương, khơi nguồn hạnh phúc

☸️ Trú xứ HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Q.11 - Hotline: 0903.268.036

☸️ Trú xứ Đà Lạt: 129 Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt - Hotline: 0914.9515.42

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat