Click chuột lên hình để phóng to

THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM
Pháp Tạng

THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA KT 87X67CM

STK0059

DIỆU DỤNG CỦA CHÂN NGÔN BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ

🙏Bồ tát Chuẩn Đề hay còn gọi là Thất Câu Chi Phật. Bồ tát vì thương tưởng chúng sinh vốn nhiều chướng nạn như thân đa tật bệnh, trí tuệ kém cỏi hoặc lỡ đã tạo các ác nghiệp sâu dày... nên Ngài tuyên nói thần chú, để giải trừ các hoặc nghiệp cho chúng sinh.

"𝘕𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘛𝘺̀ 𝘬𝘩𝘶̛𝘶, 𝘛𝘺̀ 𝘬𝘩𝘶̛𝘶 𝘯𝘪, 𝘜̛𝘶 𝘣𝘢̀ 𝘵𝘢̆́𝘤, 𝘜̛𝘶 𝘣𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘯𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘰̣ 𝘵𝘳𝘪̀ đ𝘰̣𝘤 𝘵𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘶́ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘮𝘢̃𝘯 80 𝘷𝘢̣𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘨𝘶̃ 𝘷𝘰̂ 𝘨𝘪𝘢́𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘵𝘶̛̀ 𝘷𝘰̂ 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘦̂́𝘱 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢̉𝘺 đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘵. 𝘚𝘢𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘤𝘩𝘶̛ 𝘗𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘰̂̀ 𝘛𝘢́𝘵, đ𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘶̛ 𝘴𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘶̀𝘺 𝘺́ đ𝘢̂̀𝘺 đ𝘶̉, đ𝘰̛̀𝘪 đ𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘨𝘪𝘢, 𝘵𝘳𝘪̀ đ𝘶̉ 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘵𝘪̣𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘉𝘰̂̀ 𝘛𝘢́𝘵, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘰̛𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘰̣𝘢 𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶́, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘩𝘰̣̂.𝘕𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘯𝘶̛̃ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀ 𝘵𝘶̣𝘯𝘨, 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘬𝘦̉ 𝘢̂́𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘰̂̉ 𝘯𝘢̃𝘰 𝘵𝘢𝘪 𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨, 𝘣𝘪̣𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂̉. 𝘙𝘢 𝘭𝘢̀𝘮 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘨𝘪̀ đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨, 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪̀ đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘪́𝘯 𝘵𝘩𝘰̣"

-Trích Kinh Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • THANGKA BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ VẼ TAY XƯA TRÊN 50 NĂM TU VIỆN GOMPA
  • Kích thước: 87X67CM
  • Chất liệu :Tranh do các Họa sĩ hoặc La Ma vẽ tay bằng màu tự nhiên trên nền vải bồi Nepal, một số chi tiết vẽ bằng bột vàng, bạc
  • Nhà sưu tầm: Pháp Tạng
  • Có khung kính

Vì sao nên thỉnh Phật phẩm từ Pháp Tạng? 

  • Cam kết giá luôn tốt nhất 
  • Chất lượng tốt nhất (100% là hàng thỉnh trực tiếp tại Nepal)
  • Hỗ trợ xử lý trước và sau bán ngay lập tức 
  • 100% lợi nhuận hộ trì Tam Bảo

Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng dành nhiều tâm huyết trong việc chọn và thỉnh tranh, tượng Phật tại các nơi như Nepal, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam… với nguyện mong có thể đem đến những tướng giải thoát của chư Phật hiện hữu khắp muôn nơi. Toàn bộ 100% lợi nhuận Cửa hàng dành để hộ trì Tam Bảo, hoằng dương Chánh pháp.

Pháp Tạng - Thượng Phẩm Phật Giáo - Trao yêu thương, khơi nguồn hạnh phúc

☸️ Trú xứ HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Q.11 - Hotline: 0903.268.036

☸️ Trú xứ Đà Lạt: 129 Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt - Hotline: 0914.9515.42

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat