Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

NGÀI ĐẠI HỘ PHÁP TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

MGroup 28/01/2024

Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một vị đại Hộ pháp có đại tâm thủ hộ cho những ai mong muốn hộ trị Chánh Pháp có cuộc sống đủ đầy hanh thông để có thể giúp mình, giúp người.

1. Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là ai?

Tỳ Sa Môn Thiên Vương một vị đại Hộ pháp trong Phật giáo. Ngài còn có tên “Đa Văn” là vì Ngài thường hay bảo hộ đạo tràng của Như Lai và ưa nghe Phật thuyết pháp. Trong tiếng Phạn, “Tỳ Sa Môn” có nghĩa là “phước đức vang dội khắp bốn phương”.

"Mặc hộ giáp kim cương, trang hoàng với những vòng cổ đá quý
Với những khăn choàng tơ lụa, phấp phới thanh tao trên cờ chiến thắng
Ngài thống lĩnh ngự lộng lẫy giữa các kho tàng Tài Bảo
Xin đảnh lễ tới Namtose, bậc thủ lĩnh của các vị thủ hộ giáo lý!"

Ngài là vị thần bảo hộ cho tất cả các kho tàng của trái đất. Ngài sẽ ban phát kho tàng này cho những ai xứng đáng. Trong Mật Tông Tây Tạng, Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương xuất hiện dưới hình tướng Ngài Hoàng Thần Tài với sắc diện hung dữ.

2. Ý nghĩa thờ Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương

Với những ai đang cầu tài bảo, nhất là với tâm để hộ trì Phật Pháp mạnh mẽ hơn nữa, cũng như nhiếp phục những chướng ngại trong cuộc sống thì việc thờ phụng, chiêm ngắm hay thực hành chân ngôn của Ngài Tỳ Sa Môn là một trong những phương tiện vi diệu. Thỉnh Ngài về thờ phụng là một việc thù thắng, dành cho những ai thật sự hữu duyên và có phước báu to lớn.

Ngài Tỳ Sa Môn còn đặc biệt gia trì cho những ai đang chí thành cầu pháp. Người ấy sẽ được bảo hộ khỏi những chướng ngại trong hành trình tu tập liễu ngộ thân tâm. Đại Đức Thích Long Viễn có bài Kệ Tán Tỳ Sa Môn Thiên Vương Bồ Tát như sau:

Thần thông du hý, nguyện lực hoằng thâm, phá tà hiển chánh chấn ma quân, Bồ Tát hộ thế nhân, tuỳ cầu hữu ứng bất khả phân, công đức hải nan luân, kỳ đảo phó quần tâm. Nam Mô Tuỳ Quân Hộ Pháp Tỳ Sa Môn Thiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

3. Thông tin tranh Tỳ Sa Môn Thiên Vương tại Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Nhân duyên đủ đầy, Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng mời một họa sĩ có kinh nghiệm hơn 40 năm phát họa hình ảnh hảo tướng đặc sắc của Ngài để chia sẻ với tất thảy mọi người. Bằng sự chăm chút từng chi tiết, họa sĩ đã thổi hồn vào từng bức tranh, hình ảnh Ngài chân thật, sinh động, như thể hóa thân Ngài đã thực sự hiện diện nơi cõi Ta Bà này.

Tranh được vẽ bằng sơn dầu trên vải, đóng khung viền cao cấp, kích thước 70cm (ngang) và 100cm (cao).

Nguyện chúc tất cả những ai hữu duyên thỉnh được Ngài về đạt được những sở cầu như ý, nhất là tâm nguyện hộ trì Phật Pháp rộng lớn cũng như nhiếp phục những chướng ngại trong cuộc sống. Nguyện chúc tất cả những ai hữu duyên được nhìn thấy hình ảnh của Ngài phát sinh tâm hoan hỷ, mọi khó khăn được bạt trừ và cũng phát tâm hộ trì Phật Pháp.

 

Bạn đang xem: NGÀI ĐẠI HỘ PHÁP TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat