Click chuột lên hình để phóng to

TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM
Pháp Tạng

TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ ẤN ĐỘ DÁT VÀNG 9999 55CM

STT0123

TÍCH TRUYỆN CÚNG DƯỜNG CƠM CHÁY

🥣Thời đó, có một bà già nghèo khổ ăn mày, phải nhờ cháo và cơm cháy của người khác để sống qua ngày.

☀️Một buổi sáng, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp quán chiếu được nhân duyên của mình với bà lão nên mặc y mang bát đi đến chỗ ở của bà.

Bà nghĩ: “Ngài Đại đức là bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kính. Phận ta nghèo khổ không có gì quý giá để làm phước thiện cúng dường đến Ngài. Ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy này. Vả lại, còn đựng trong một đồ dùng không sạch sẽ, ta nào dám cúng dường”. Nghĩ vậy nên bà bạch rằng:" Kính thỉnh Ngài đi nơi khác, bạch Ngài".

Nhưng Tôn Giả vẫn đứng yên không đi nơi khác. Những người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, Ngài vẫn không mở nắp bát để nhận.

Bà già nghĩ rằng: “Chắc chắn Ngài Đại đức đứng đây để tế độ ta”.Vì vậy, bà phát sinh đức tin trong sạch muốn làm phước thiện cúng dường. Bà đem miếng cơm cháy đến, Ngài liền mở nắp bát, bà để vào trong bát cúng dường Ngài một cách tôn kính.

Sau khi thọ thực miếng cơm cháy ấy, Ngài thuyết pháp, làm cho bà già hoan hỷ trong phước thiện cúng dường của mình.

Về sau, bà lão mất đi, do năng lực phước thiện bố thí cho quả, được tái sinh làm Thiên nam cõi Hóa Lạc Thiên (cõi thứ 5 trong 6 cõi trời dục giới) có nhiều oai lực, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy.

👉👉𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̉𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘨𝘪𝘢̀𝘶 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶́𝘯𝘨 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘣𝘰̂́ 𝘵𝘩𝘪́. 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘤𝘰̛𝘮 𝘤𝘩𝘢́𝘺 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘶́𝘯𝘨 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘢̀ đ𝘶̛́𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘦𝘮 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘶̛́𝘤 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘣𝘢́𝘶 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨.

Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca

  • Xuất xứ : Ấn Độ
  • Chất liệu: Đồng dát vàng 9999
  • Kích thước: 55 cm

𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑻𝒂̣𝒏𝒈 - 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑮𝒊𝒂́𝒐

  • PHÁP TẠNG HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Quận 11. Hotline: 0903.268.036
  • PHÁP TẠNG ĐÀ LẠT: 129 Bùi Thị Xuân, P2, TP. Đà Lạt. Hotline: 0914.951.542
  • ADIVAJMI ẤN ĐỘ: BodGaya, Bihar, India
  • WEBSITE: www.phaptang.com
  • TIKTOK:https://vt.tiktok.com/ZSN23EJ39/

#phaptanghcm #phaptangdalat #đádzi #tuongphatNepal #tuongphatAndo #thangka #Dzi #datvangtuongphat #batbao #phapbao #tailoc #thangkadocban #thangkanepal #ngọcManiNaga #homenh

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat