Click chuột lên hình để phóng to

TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM
Pháp Tạng

TÔN TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐỒNG PHÁP LAM 32CM

STT0164

🙏🙏DIỆU DỤNG CỦA TÂM CHÚ NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ của ba đời mười phương chư Phật.

Tâm chú của Ngài: 𝐎𝐌 𝐀𝐇 𝐑𝐀 𝐏𝐀 𝐓𝐒𝐀 𝐍𝐀 𝐃𝐇𝐈

🙏🙏Oai lực, diệu dụng của tâm chú này:

- "Hành giả chí tâm trì một biến thì Bồ Tát Văn Thù lập tức hiện thân, chí thành trì tụng ba biến thì Văn Thù - Phổ Hiền cùng Thập Phương thường trụ Tam Bảo lập tức hiện diện trước mặt người ấy, tất cả Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương đồng đoanh vây thủ hộ, tất cả nghiệp chướng bị phá huỷ, tất cả chướng ngại bị tồi hoại, tất cả quỷ thần không dám khuấy não, tất cả nguyện lớn mau chóng thành tựu, phát sanh trí tuệ vô biên, mau chóng chứng quả Vô Thượng Bồ Đề."

OM AH RA PA TSA NA DHI

OM AH RA PA TSA NA DHI

OM AH RA PA TSA NA DHI

NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

------------------------------

Thánh tượng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  • Kích thước: 32cm
  • Chất liệu: Đồng pháp lam Đài Loan.
  • Xin mời quý khách hàng hữu duyên liên hệ để được tư vấn ạ.

𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑻𝒂̣𝒏𝒈 - 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑮𝒊𝒂́𝒐

  • PHÁP TẠNG HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Quận 11. Hotline: 0903.268.036
  • PHÁP TẠNG ĐÀ LẠT: 129 Bùi Thị Xuân, P2, TP. Đà Lạt. Hotline: 0914.951.542
  • ADIVAJMI ẤN ĐỘ: BodGaya, Bihar, India
  • WEBSITE: www.phaptang.com

#phaptanghcm #phaptangdalat #đádzi #tuongphatNepal #tuongphatAndo #thangka #Dzi #datvangtuongphat #batbao #phapbao #tailoc #thangkadocban #thangkanepal #ngọcManiNaga #homenh

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat