Click chuột lên hình để phóng to

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM
Pháp Tạng

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ĐỒNG-DÁNG NGỒI 42CM

STT0142

ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI?

Địa Tạng Vương Bồ Tát có nghĩa là vị Bồ Tát với lời thệ nguyện dùng sức chứa sâu dày của mình để chứa hết mọi đau khổ và thống khổ của chúng sanh ở trong cõi địa ngục.

Địa Tạng Bồ Tát được coi là vị Bồ Tát có thệ nguyện lớn nhất từ trước đến nay. Người sẵn sàng lăn xả và chốn địa ngục để cứu vớt tất cả chúng sánh. Ngài nguyện độ hết chúng sanh trong địa ngục thành Phật lúc ấy mới thành Phật. Chính vì vậy người được tôn thành giáo chủ của cõi U Minh. 

ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG

THỆ BẤT THÀNH PHẬT

CHÚNG SANH ĐỘ TẬN

PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tôn tượng ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

  • Xuất xứ : Việt Nam
  • Chất liệu : Đồng
  • Kích thước : 40cm

𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑻𝒂̣𝒏𝒈 - 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑮𝒊𝒂́𝒐

  • PHÁP TẠNG HCM: 764 Nguyễn Chí Thanh, P4, Quận 11. Hotline: 0903.268.036
  • PHÁP TẠNG ĐÀ LẠT: 129 Bùi Thị Xuân, P2, TP. Đà Lạt. Hotline: 0914.951.542
  • ADIVAJMI ẤN ĐỘ: BodGaya, Bihar, India
  • WEBSITE: www.phaptang.com

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Với những thượng phẩm Phật giáo được dày công tìm kiếm, sưu tầm, thỉnh về từ những miền đất Phật, thấm đẫm năng lượng gia trì như tại Nepal, Ấn Độ, Pháp Tạng Nguyện mang tướng giải thoát qua từng vật phẩm đến khắp muôn nơi với Bồ Đề Tâm rộng khắp. Nguyện mọi ích lợi khách hàng đem lại cho Pháp Tạng đều được cúng dường trọn vẹn lên Tam Bảo. Nguyện cho mỗi khách hàng thương mến đều được sở cầu sở nguyện như ý.

Nhận thông tin mới nhất từ Thượng Phẩm Phật Giáo Pháp Tạng

Giỏ hàng

Chat